kamagra kgr 100 comprimidos €7.88

Mezi celebritami oblíbená klinika Esthé řeší také chirurgii nosu pro krásu i zdraví!

Klinika Esthé, přední centrum plastické chirurgie, navázala nově spolupráci s MUDr. Radimem Kaňou, Ph.D, primářem ORL oddělení VFN v Praze. Primář Kaňa má třicetileté zkušenosti s operacemi nosu a vedlejších nosních dutin, z toho se více jak dvacet let intenzivně věnuje operacím nosního septa a zevního nosu (septorinoplastiky).  Do kliniky Esthé tak přináší nový pohled na tuto složitou chirurgickou problematiku spočívající v komplexním řešení estetických i funkčních obtíží spojených s deformitami zevního nosu a nosního septa.

Je mnoho lidí, kteří uvažují o plastice nosu, ale současně mají obavy z toho, zda bude výsledek této operace splňovat jejich představy. Ať je důvod jakýkoli, vždy to s sebou nese potřebu vypadat a cítit se lépe. Nos je dominantní součástí obličeje a ovlivňuje tak výraz osobnosti. Jeho podoba však často nesplňuje naše očekávání a vede k možné frustraci. Ať už za to může příroda nebo nehoda, střed obličeje je vnímám člověkem i okolím velmi silně. Deformity zevního nosu mohou být v řadě případů doprovázeny také funkčními problémy, nejčastěji poruchou nosní průchodnosti nebo častými infekcemi v důsledku vybočení nosní přepážky. Řešením může být plastika nosu a nosní přepážky, tzn. septorinoplastika, kterou provádějí zkušení specialisté na klinice Esthé.

Obavy pacientů rozhodujících se pro rinoplastiku či septorinoplastiku se týkají jak celkové anestesie, v níž se naprostá většina operací provádí, tak vlastního chirurgického výkonu, pooperačního období a dlouhodobých výsledků. Při konzultacích s pacienty plánujícími operaci nosu přistupují odborníci kliniky Esthé s empatií a věnují jim dostatek času na podrobné vysvětlení všech aspektů zákroku včetně možných komplikací. Zcela zásadní je důvěra mezi pacientem a chirurgem. V případě nerealistických očekávání či neshodujících se názorů na řešení deformity nosu je vhodnější operaci neprovádět a doporučit konzultaci u jiného specialisty. Pohovorům s pacienty se snažím věnovat dostatek času a vše podrobně vysvětlit včetně možných komplikací, kterým se nelze u jakéhokoliv chirurgického výkonu 100 % vyhnout. Někdy jsou nutné i opakované konzultace. Dlouhodobé sledování a spolupráce pacienta s operatérem jsou klíčové pro optimální výsledky“, uklidňuje pan primář Kaňa.

Motivací k podstoupení operace nosu může být jednak estetické deformita zevního nosu, jednak zdravotní obtíže související se zhoršenou funkcí nosu.  Kosmetická operace, rhinoplastika, je zaměřena na korekci deformit, které narušují obličejovou harmonii. Septorinoplastika je indikována u pacientů s funkčními obtížemi souvisejícími nejčastěji s deformitou nosní přepážky, kteří mají současně i deformitu zevního nosu. „Tvar nosu by měl být v souladu s tvarem obličeje, ale i s výškou postavy. Vyšší jedinci s úzkým obličejem mohou mít nos užší a delší, jedinci menšího vzrůstu a širší obličejem mohou mít nos kratší a širší. Nos je nutné viděl jako součást obličeje. Změna rozměrů, tvaru a postavení nosu musí být v souladu s ostatními součástmi obličeje, jako jsou čelo, oči, rty a brada. Je nutné zachování rovnováhy. Naším cílem je skloubení funkční a estetické složky operace do jednoho celku a vytvoření správně fungujícího nosu normálního tvaru.“  uvádí primář Kaňa.

Pro dosažení optimálního výsledku operace je důležitá nejen důkladná předoperační analýza deformity nosu, pečlivého naplánování a technicky co nejlépe provedeného výkonu, ale i adekvátní pooperační péče. „Zotavení po rino/septorinoplastice trvá obvykle 2-3 týdny Přechodně ucpaný nos, hematomy a otoky očních víček mohou být pro některé pacienty nepříjemné, ale při správném poučení a motivaci jsou většinou dobře tolerovány. Je však nutné zdůraznit, že hojení je ukončeno až v průběhu několika následujících měsíců.  Ani technicky precizně provedená operace s maximálním šetřením důležitých anatomických struktur není zárukou dlouhodobého perfektního výsledku. Pooperační hojení je značně individuální a nelze ho zásadním způsobem ovlivnit. Proto je nezbytné dodržovat veškerá doporučení operatéra a absolvovat pravidelné pooperační kontroly“, dodává pan primář.   Je nutné zdůraznit, že lékaři kliniky Esthé s využitím nejnovějších poznatků a operačních technik   vždy dělají maximum pro dosažení co nejlepších výsledků rino/septorinoplastik, které jsou obecně považovány za jedny z nejtěžších plastických operací v obličeji. Operace nosu je zásadní krok, který vyžaduje důkladné zvážení a odbornou konzultaci. Důvěra mezi pacientem a operatérem je klíčem k dosažení optimálních výsledků a spokojenosti na obou stranách. Nos si zaslouží tu nejlepší péči, vzhled a funkčnost

Foto: archiv kliniky Esthé

Kategorie Buďte MAXI IN

Mohlo by se Vám líbit