kamagra comprar en farmacia €138.39

Knihu uznávaného plastického chirurga Jana Mešťáka přišli pokřtít Marek Eben, Kateřina Sokolová a Helena Vondráčková!

Během rozhovoru s druhým člověkem se vzájemně díváme do tváře. Mezi nejvýraznější části obličeje patří nos, jehož vzhled výrazně ovlivňuje naše sebevědomí. Jen málokterá operace může tak pozitivně změnit život jako zdařile provedená operace kosmetické vady nosu. Tak velký dopad nemá žádná jiná operace v estetické chirurgii. O tom se přesvědčíme v nové knize z pera známého plastického chirurga, doc. MUDr. Jana Měšťáka, CSc., který působí na klinice Esthé a v Nemocnici Na Bulovce. Monografie nese název Estetické operace nosu v klinické praxi.

Kniha byla pokřtěna v prostorách bistra Nekázanka 11 na Praze 1. Křtu se zúčastnili blízcí přátelé autora, z nichž se někteří stali zároveň kmotry knihy, a to Marek Eben, Kateřina Sokolová a Helena Vondráčková. Jaroslav Svěcený zahrál skladbu Metamorfózy lásky, složenou speciálně pro Jana Měšťáka k této příležitosti. Jan Měšťák měl z podpory svých přátel radost. „Přítele poznáš tak, že ho vidíš jednou za dva roky a jako bys ho viděl včera. A to na rozdíl od jiných, které vidíš včera a dnes už neznáš ani jeho jméno,“ řekl docent. Kromě zmíněných jej přišli podpořit lékařští kolegové Libor Kment, Karel Urban a Veronika Hromádková z kliniky Esthé a také hudební skladatel, profesor Vadim Petrov.

Marek Eben se zamýšlel nad tím, proč si ho Jan Měšťák vybral mezi kmotry knížky. „Došlo mi, že Honza potřebuje člověka, který je nestranný. Když se někdo podívá na mě, tak hned ví, že jsem nestranný, protože na můj obličej Jan Měšťák určitě nevztáhl ruku. Natož na můj nos. Je to zvláštní, že lidé jsou tak strašně hákliví na svůj nos, přestože to je něco, co nikdy nevidí. Ono to fakt nejde, vidět si na špičku nosu! A když si to zkusíte a vidíte ji, je to důvod navštívit Honzu,“ řekl Marek Eben.

Autor na knize pracoval více než dva roky a je to jeho již druhá kniha o nosech. „Nová monografie je obohacena o řadu kapitol, které v původní knize nebyly uvedeny, včetně výzkumné části. Ale především to jsou mnohdy až dojemná autentická sdělení všech potenciálních pacientů před operací a po operaci, která v celém spektru operací estetické chirurgie nemají obdobu,“ sdělil Jan Měšťák, který za svou lékařskou kariéru odoperoval okolo 4 000 nosů. Kniha je bohatě obrazově dokumentovaná, obsahuje téměř 100 barevných fotografií a kreseb. Čtenář tu najde stručnou historii, anatomii a vývoj chirurgického řešení korektivních operací nosu. Jsou zmíněny možné komplikace i doporučení vhodného postupu, včetně výběru operatéra a pracoviště.

Pro zúčastněné přátele Jana Měšťáka je velká čest, být kmotry jeho nové knihy. „S Honzou Měšťákem jsem se poznala v roce 2007, když jsem soutěžila na Miss ČR. Honza byl tehdy v porotě a vždy mi moc fandil a podporoval mě, čehož si moc vážím. Je to bezpochyby kapacita ve svém oboru, ale kromě toho i velmi hodný člověk se srdcem na správném místě,“ řekla Kateřina Sokolová, Miss ČR 2007.
I Helena Vondráčková se s Janem Měšťákem zná velmi dlouho a řadí ho mezi své nejbližší a nejvěrnější přátele. „Honzy si vážím nejen jako vynikajícího plastického chirurga, ale i jako skvělého, noblesního a citlivého člověka. Má obrovské charizma a u svých pacientů vzbuzuje naprostou důvěru a jistotu,“ pochvaluje si kamaráda Helena.

Známý chirurg věří, že každá operace v plastické chirurgii přináší dobrý pocit, pokud je úspěšně provedená. „Operace nosu považuji za nejzodpovědnější operaci, protože rozhoduje o osudu operovaného. Pokud není dobře provedená, přináší duševní strádání jako žádná jiná operace v plastické chirurgii, někdy dokonce až se sebevražednými úmysly. Pokud je však úspěšná, neexistuje žádná jiná operace v estetické chirurgii, která by přinesla tolik osobního štěstí. Současně je nejobtížnější operací, protože nikdy předem nevíte, s jakými složitostmi uvnitř nosu se setkáte,“ upřesnil Jan Měšťák.

Ten se více než 40 let věnuje oboru plastické chirurgie a mění životy mnoha lidem. „Plastická chirurgie je velmi široký obor, kde estetická chirurgie tvoří jen nepatrnou jeho část. Jsou to vrozené a získané vady, úrazy, poúrazové stavy, kožní nádory, rekonstrukční chirurgie, popáleniny aj. Každá z těchto problematik má svoje osobní kouzlo

Foto: archiv kliniky Esthé

Kategorie Hvězdné aféry

Mohlo by se Vám líbit